-->

Lang geleden – ‘t is te zeggen in 1977- bracht een verlichte geest via een annonceke in het Periodiekske enkele mensen met interesse in fruitwijn bereiding samen.

Zij stichtten deze gilde : een vereniging die zich tot doel heeft gesteld informatie en materialen uit te wisselen om het aanleren en maken van fruitwijn fabricatie technieken mogelijk te maken voor alle belangstellenden.

Wat doen wij :

De gilde vergadert elke laatste donderdag van de maand, behalve op feestdagen en in juli, augustus en december in het fort V, fortstraat te Edegem in het lokaal van de ATB Natuurvrienden.

Deze vergaderingen zijn doorgaans gebouwd rond een voordracht, demonstratie of proefavond waarbij natuurlijk de gezelligheid niet ontbreekt : vele leden brengen dan ook hun partner mee.. en we trachten 1 à 2 maal per jaar er een klein gastronomisch feestje van te maken.

Soms maken we met onze gilde ook eens een uitstapje of een natuurwandeling en het wijnmaken ge beurt natuurlijk ook niet alleen op de vergaderingen maar ook in onderlinge hulp.

Kom eens kijken …

Iedereen is welkom op onze vergaderingen ‘professionelen” en beginners. Hoe meer volk, des te meer ideeën. Kom gerust eens kijken, want lidgeld (20€) betalen kan gerust pas na enkele vergaderingen.

Als je wat meer inlichtingen wil over waar, wanneer, hoe en wat van de club , contacteer dan :