-->

VMPA vzw, voluit Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen, werd opgericht in 1979 als vereniging van, door en voor vrijwilligers-natuurgidsen. De meeste natuurgidsen genoten hun opleiding door het volgen van een cursus natuurgids ingericht in samenwerking met CVN (Centrum Voor Natuur- en milieueducatie vzw) en het opdoen van veel ervaring tijdens waarnemingen in de natuur. 

Voor de activiteiten van Werkgr. Fort V Edegem raadpleeg het krantje