-->

DE ATB- Edegem « wijnproevers »

Van bij de stichting van de ATB-Natuurvrienden Edegem afdeling werd ook de onderafdeling “wijnproevers” boven de doopvont gehouden, met de bedoeling om samen gezellig te genieten van diverse wijntjes en ook de kennis over wijnen en wijnproeven van de deelnemers te verhogen.

Wat doen wij :

We vergaderen 6 maal per jaar van oktober tot maart op een dinsdag in het fort V, fortstraat te Edegem in het lokaal van de ATB Natuurvrienden. Deze vergaderingen zijn doorgaans gebouwd rond een voordracht over een bepaald thema. Dit kan zijn één of meerdere druivensoorten , een land of landstreek of gewoon rond de wijze van het wijnmaken. Bij deze wijnen wordt meestal brood en kaas voorzien of een klein proevertje.

Eén of meerdere van onze leden fungeert als voordrachtgever en zal de wijnen, de streek en/of wijnbouwbedrijf toelichten en de aandacht vestigen op specifieke eigenschappen van de gedegusteerde wijnen.

Op zo een proefavond worden 5 à 6 wijnen gedegusteerd waarvan we telkens 1 flink glas serveren. De oorsprong van de wijnen en de prijs wordt medegedeeld, maar er zit geen enkele commerciële bedoeling achter.

Nadien wordt nog een koffie of thee geserveerd. In de maand mei is er de FINALE avond : dan bereiden enkele getalenteerde hobby-koks een gastronomische 3- gangen maaltijd en serveren we 4 wijnen,doorgaans de best geslaagde wijnen van het voorbije jaar of jaren. Er wordt ook water en brood voorzien om te helpen in de degustatie.

Dat dergelijke avonden meestal tot iets heel gezelligs uitgroeien is niet te verwonderen.

We houden het graag democratisch,concreet 12.5 à 15 euro per persoon. Voor de Finale avond wordt het dubbele gevraagd. Men dient zich ten laatste 1 week van tevoren in te schrijven voor elke avond individueel. Er is geen echt lidgeld maar Niet- ATB Natuurvrienden leden wordt gevraagd om jaarlijks de steunbijdrage te betalen.

Deze is in 2012 10€. . Iedereen die op voorhand inschrijft, is welkom op de wijnproefavonden, het aantal plaatsen is echter beperkt tot ongeveer 50.

Aarzel niet om informatie te vragen of U in te schrijven
Peter Stevens , Prins Leopoldlei 22, Mortsel 0478 / 88 00 84 lapeste@telenet.be