-->

Welke kwaliteit van wijnen wordt er geproefd

De avond kost 12.5 à 15 €, waarin begrepen een koffie of thee en brood en water en begeleiding wat doorgaans vlees of kaas is een 140 gram/man en voldoende brood. Dit betekent dat de gemiddelde prijs van de aangekochte wijn 8 à 10 €/fles is. Omdat de wijnproeversclub geen winst tot doel heeft wordt winst en verlies van een avond uitgemiddelden steeds ten behoeve van de deelnemende leden. Het is mogelijk dat er voor een (zeldzame) speciale avond met kwaliteitswijnen een hogere deelnameprijs wordt gevraagd, dit wordt op voorhand vermeld en men kan dan al of niet inschrijven voor die specifieke avond.

Welke informatie wordt er gegeven over de wijnen :

Een algemene informatie over het land of de wijnstreek, over de druiven in de wijn en indien het wijnbedrijf en de technische fiche van de wijn. En ook over de context en de proefnotities

Is men verplicht om ook af en toe een avond te presenteren :

Dit is uiteraard niet verplicht, maar het wordt ten zeerste geapprecieerd . Net zoals even de handen uit de mouwen steken om de afwas van glazen, borden en tassen te doen.

Als men een avond presenteert wordt dat dan vergoed ? :

Gelukkig zijn geldelijke beloningen zijn niet de enige motivator in de wereld, en uiteraard krijgt U de erkenning en dank van de ganse groep, maar ook … dient de hoofdpresentator van een avond geen deelnamekosten te betalen voor die avond. We beseffen dat dit uiteraard niet de kosten met diverse wijnen te selecteren of U te verplaatsen naar wijnproeverijen altijd volledig vergoedt , maar anderzijds is het selecteren en proeven van die wijnen ook plezierig voor de organisator (en desgevallend zijn partner)

Wie kan deelnemen aan de proeverijen :

In principe iedereen die meerderjarig is. Groepen zijn ook toegelaten gesteld dat het maximum aantal van 50 personen niet overschreden wordt en de aanwezigheid van de groep de normale avond niet verstoord. Het is wel essentieel te reserveren bij de hoger vermeldde verantwoordelijke , minstens 1 week voor de datum. Deze datums worden vermeld op de website http://natuurvrienden-edegem.be/ onder de rubriek “fortactief”. Als men met een zeker regelmaat deelneemt en zijn E-mail adres opgeeft wordt men vrijblijvend uitgenodigd tot volgende proefavonden.